HomeInformatii de interes publicProtectia datelor cu caracter personal

Protectia datelor cu caracter personal

NOTĂ DE INFORMARE

privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către

POLIȚIA LOCALĂ BRĂILA

 

            Poliția Locală Brăila - serviciu public de interes local cu personalitate juridică cu sediul în Brăila, str. Orientului nr. 23, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Site:www.politialocalabraila.ro înregistrată ca Operator de date cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), număr de notificare 6320, în calitate de operator, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare RGPD) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor sunt: DUNOSE ȘTEFAN DAN,        e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel: 0339/401343.

 

Scopurile și baza legală a prelucrărilor

Prelucrarea datelor cu caracter se realizează conform prevederilor legale în domeniu:

- Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecţia datelor);

- Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

 

Poliția Locală Brăila are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate. Instituția prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile RGPD, în calitate de operator, prin intermediul structurilor sale, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:

     a. Exercitarea atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor în următoarele domenii:

- ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;

- circulaţia pe drumurile publice;

- disciplina în construcţii şi afişajul stradal;

- protecţia mediului;

- activitatea comercială;

- evidenţa persoanelor;

- alte domenii stabilite prin lege în sarcina poliției locale.

 

      b. Desfășurarea confom O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ și procedurilor proprii a activităților de organizare a unor concursuri sau examene în cadrul instituției;

     c.  Pentru scopuri de administrație publică, după caz, conform specificului activității instituției;

     d.  Respectarea cerințelor legale de reglementare de natură fiscală ori de arhivare;

     e. Statistici interne;

 

Temeiul legal al prelucrării datelor Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului, conform articolului 6 alin. 1 litera c) și e) din RGPD.

Poliția Locală Brăila colectează date cu caracter personal, cu sau fără consimţământul persoanei vizate, în scopul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, în condiţiile legii. Atunci când prelucrarea se bazează pe consimţământul acordat de persoana vizată pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, persoana vizată are dreptul de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, instituția prin structurile sale nu poate să realizeze serviciile sau să vă ofere informațiile de care aveți nevoie, etc.

 

Poliția Locală Brăila prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal referitoare la:

-      nume, prenume,

-      numele și prenumele părinților,

-      codul numeric personal,

-      sexul,

-      data și locul naşterii,

-      cetăţenia,

-      semnătura,

-      date din permisul de conducere/certificatul de înmatriculare,

-      număr telefon/fax, date adresă e-mail

-      adresă domiciliu/reşedinţă,

-      profesie, loc de muncă, formare profesională (diplome, studii),

-      imagine, voce,

-      seria și numărul actului de identitate/paşaportului,

-      date despre autovehiculele înmatriculate,

-      date referitoare la persoanele care formulează reclamații telefonice,

-      imagini (foto, video) de pe camerele video ale instituției și camerele mobile/aparatele foto ale polițiștilor locali în îndeplinirea sarcinilor de serviciu,

-      dosare candidați pentru ocuparea funcțiilor publice.

 

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate în situații temeinic justificate numai următorilor destinatari: autorități judecătorești, autorități publice centrale, autorități publice locale și poliție.

 

Datele cu caracter personal vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus.

Poliția Locală Brăila promovează măsuri privind asigurarea confidențialității, integrității, disponibilității și monitorizării proceselor și serviciilor de procesare, precum și arhivarea în condițiile legale și/sau criptarea datelor stocate.

Ca o garanţie a realizării scopului declarat al Regulamentului, drepturile ce revin persoanei vizate sunt:

 • dreptul la informare (art. 13, 14, 34)
 • dreptul de acces al persoanei vizate (art. 15)
 • dreptul la rectificare (art. 16)
 • dreptul la ștergerea datelor - ”dreptul de a fi uitat” (art. 17)
 • dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18)
 • dreptul la notificare privind rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal sau restricţionarea prelucrării (art. 19)
 • dreptul la portabilitatea datelor (art. 20)
 • dreptul la opoziţie (art. 21)
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale automatizate, inclusiv crearea de profiluri (art. 22)
 • dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (art. 77)
 • dreptul de a se adresa justiţiei (art. 79)

Vă rugăm să ne contactați dacă aveți orice preocupări sau întrebări legate de informațiile de mai sus sau doriți să ne cereți să nu vă procesăm datele personale pentru anumite scopuri sau pentru ștergerea datelor dvs.

Unde aveți cereri specifice legate la modul în care gestionăm datele dvs., vom încerca să rezolvăm aceste probleme, dar vă rugăm să rețineți că ar putea exista circumstanțe în care nu putem respecta anumite solicitări.

 

În măsura în care apreciați că drepturile dumneavoastră au fost încălcate, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în Bdul      G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, România, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

TĂNASE GEORGICĂ

 

In atentia dvs!


Poliția Locală Brăila NU utilizează conturi create pe paginile de socializare (Facebook, Twitter, MySpace, Linkedin, etc)
Informațiile, dialogurile, imaginile postate pe astfel de site-uri nu reprezintă instituția, fiind în întregime responsabilitatea deținătorilor conturilor.
Faptul de a pretinde a fi o altă persoană, crearea de conturi multiple sau care în mod fals se pretind a reprezenta o instituție subminează comunitatea și încalcă termenii și condițiile de folosire a acestor site-uri.
In cazul unor astfel de încălcări ne vom adresa instituțiilor abilitate.

PROTECTIA DATELOR

cu caracter personal

 

 

 

 

DETALII PRIVIND PROTECTIA DATELOR

Program audiente

 

Director executiv

Tănase Georgică

luni, miercuri 09:00 - 12:00

 

Director executiv adjunct

 

TELEFON URGENTE

 1 1 2

Joomla templates by Joomlashine