Sfaturi utile

Ce trebuie să anunţaţi atunci când sunaţi

♦ Ce urgenţă aveţi;
♦ Locul evenimentului;
♦ Unde vă aflaţi;
♦ De la ce număr de telefon sunaţi;
♦ Cum vă numiţi.
După furnizarea acestor date trebuie să rămâneţi la telefon pentru a se lua legatura cu agenţia de urgenţă de care aveţi nevoie şi pentru a primi eventualele recomandări.
Operatorul evaluează urgenţa apelului în funcţie de informaţiile primite şi transmite aceste informaţii la agenţia/agenţiile de urgenţă abilitate în rezolvarea cazului respectiv.

 

 

 Ce trebuie sa faceti într-o situaţie de urgenţă:

♦ Fiţi calmi şi evaluaţi cu atenţie situaţia!
♦ Concentraţi-vă asupra a ceea ce urmează să solicitaţi!
♦ Nu vă pierdeţi răbdarea şi răspundeţi corect la toate întrebările!
♦ Nu închideţi până nu vi se spune!
Nu uitaţi, timpul e preţios în cazul unei urgenţe!
Vi se par sâcâitoare întrebările puse de operator? Trebuie să ştiţi că sunt întrebări standard.
De corectitudinea răspunsurilor dumneavoastră depinde rapiditatea intervenţiei.

Buletin informativ

Cu informaţiile de interes public care se comunică din oficiu, conform art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, modificată și completată, informatia de interes public este orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul, forma sau de modul de exprimare a informatiei.

Poliția Locală Brăila asigură accesul, din oficiu, la următoarele informatii de interes public:

a)       Actele care reglementează organizarea și funcționarea instituției publice Poliția Locală Brăila

 -  Legea poliției locale nr. 155/2010 republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

-  H.G.R nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.

-  O.U.G. nr.57/2019 privind codul administrativ

-  HCLM nr. 56/2011 privind privind aprobarea înființării Poliției Locale Brăila prin reorganizarea Direcției Poliția Comunitară Brăila, modificată și completată de H.C.L.M. nr. 382/2019 privind Reorganizarea Poliției Locale Brăila, modificarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare.

b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;

-   Structura organizatorică: Organigrama – aprobată prin H.C.L.M. nr. 382/2019.

-  Atribuţiile departamentelor sunt prevăzute în Regulamentului de organizare și funcționare al Poliției Locale Brăila aprobat prin H.C.L.M. nr. 382/2019.

- Codul de conduita

-  Programul de funcționare: Luni –Vineri  08:00-16:00.

-  Programul de audienţe: Luni și Miercuri: ora 10:30-15:30.

c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

Director Executiv: Dl TĂNASE GEORGICĂ

 

Funcționar responsabil cu difuzarea informațiilor publice: Spoeală Liliana

 

 d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

         - Denumirea: POLIȚIA LOCALĂ BRĂILA

-  Sediul : Str.Orientului nr.23, mun. Brăila, jud.Brăila.

-  Telefon/fax secretariat : 0339-401343,

-  Telefoane dispecerat : 0339-401346, 0766-664333, 0239-988

-  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. și This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-  adresa paginii de Internet: www.politialocalabraila.ro

e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

      „Transparență bugetară”

 

f) lista cuprinzând documentele de interes public;

-          Lista actelor normative în baza cărora funcționează instituția

-          Organigrama instituției Poliția Locală Brăila

-          Regulamentul de organizare și funcționare a Poliției Locale Brăila

-          Datele de identificare ale conducătorilor instituției (nume, prenume, funcție)

-          Bugetul și bilanțul contabil

-          Programul de funcționare;

-          Programul de relații cu publicul;

-          Situații statistice cu privire la numărul de sancțiuni contravenționale aplicate în domeniile ordine și liniște publică, circulație pe drumurile publice, protecția mediului disciplina în construcții și afișaj stradal și activitate comercială.

-          Siuații statistice cu privire la dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată.

-          materiale documentare, stiri si comunicate de presa;

-        documente necesare desfasurarii concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;

-        declaratii de avere;

-        salariile de baza a personalului ale funcționarilor  publici și personalului contractual din cadrul Poliției Locale Brăila.

-        Raport de activitate anual.

-        Raport anual cu privire la respectarea prevederilor acordurilor colective încheiate în condițiile legii precum și la activitatea desfășurată de comisia  paritară.

-        Principiile și normele de conduită ale funcționarilor publici din cadrul Poliției Locale Brăila

Excepții:

-   -  informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;

-        informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;

-        informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurentei loiale, potrivit legii;

-        informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;

-        informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;

-        informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;

-        informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.

     g) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

 

 -          Decizii cu caracter obligatoriu pentru întregul personal din subordine.

   h) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se considera vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

 -          Conform art.32 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001, aprobate prin H.G. nr.123/2002 în cazul în care o persoana consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia   i-a fost solicitată informaţia.

-          Conform art.22 din Legea nr.544/2001 și art. 36 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamația administrativă,  se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute la art. 7 din Legea nr. 544/2001.

    i) rapoarte anuale privind activitatea comisiei paritare

   Decizie comisie paritara 04.05.2022

   Decizie comisie paritara 18.03.2022

   Raport anul 2021

   Raport anul 2020

   Raport anul 2019

Informare COVID-19

CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI DESPRE NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

10 elemente comportamentale care trebuiesc urmate:

1.     Spălați-vă mâinile de multe ori;

2.     Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute;

3.     Nu vă atingeți ochii , nasul si gura cu mâinile;

4.     Acoperiți-vă gura și nasul daca stranutați sau tușiți;

5.     Nu luați medicamente antivirale si nici antibiotice decât în cazul în care va prescrie medicul;

6.     Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool;

7.     Utilizați masca de protecție doar în cazul in care suspectați că sunteți bolnav sau în cazul în care acordați asistență persoanelor bolnave;

8.     Produsele ”MADE in CHINA” sau pachetele primite din China nu sunt periculoase;

9.     Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți sau v-ați întors din China sau zonele in carantina din Europa de cel puțin 14 zile;

10.  Animalele de companie nu transmit coronavirus.

 

Spălați-vă mâinile de multe ori

Spălarea și dezinfectarea mâinilor sunt acțiuni decisive pentru a preveni infecția. Mâinile se spală cu apă și săpun cel putin 20 de secunde. Daca nu exista apă și săpun, puteți folosi un dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool de 60%.

Spălarea mâinilor elimina virusul.

Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute

Mențineți distanța de cel puțin 1 metru între dumneavoastră și alte persoane, în special când acestea tușesc, strănută sau au febră, deoarece picăturile de salivă pot transmite virusul de la o distanță apropiată.

Nu vă atingeți ochii , nasul și gura cu mâinile

Virusul se transmite mai ales pe cale respiratorie, dar poate intra în corp prin ochi, nas și gură, astfel eviați atingerea dacă nu v-ați spălat bine mâinile.

Mâinile intră in contact cu suprafețele contaminate de virus răspândidu-se in tot corpul .

Acoperiți-vă gura și nasul dacă strănutați sau tușiți

Dacă aveți infecție respiratoare acută, evitați apropierea de alte persoane, tușiți cu gura acoperită sau într-un șervețel de preferat de unică folosință, purtați mască de protecție si spălați măinile. Dacă in momentul în care tușiți vă acoperiți gura cu mâinile ,puteți contamina obiecte sau persoane cu care veniți în contact.

Nu luați medicamente antivirale și nici antibiotice decât în cazul în care vă prescrie medicul

Momentan, nu există cercetări științifice  care  evidentiază ca folosirea medicamentelor antivirale, pot  preveni infectarea cu noul coronavirus (Covid-19). Antibioticele funcționeaza doar  impotriva bacteriilor nu împotriva virusului.

Covid-19 este un virus, deci nu se utilizează antibiotic ca și metodă de prevenire sau tratament, decât în cazul în care se constată și o infecție bacteriană.

Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool

Dezinfectanții chimici ce pot ucide noul coronavirus (Covid-19), sunt dezinfectanți ce conțin, clor, înnălbitori, solvent, etanol de 75%, acid paracetic si cloroform. Medicul și farmacistul dumneavoastră vor ști ce să recomande.

Utilizați mască de protecție doar în cazul în care suspectați că sunteți bolnav sau în cazul în care acordați asistență persoanelor bolnave

Organizația Mondială a Sănătății, recomandă folosirea  măștii de protecție doar în cazul în care suspectați că ați fost contaminat  cu noul coronavirus, și prezentați simptome de tuse, strănut, sau în cazul in care acordați asistență unei persoane care este suspectă de a fi infectată cu noul coronavirus. (O calatorie recenta în China sau zonele in carantina din Europa, cu simptome respiratorii).

UTILIZAREA MĂȘTII DE PROTECȚIE – ajută și limitează  răspândirea virusului dar trebuie să fie folosită împreună cu celelalte măsuri de igienă printre care spălarea mâinilor pentru cel puțin 20 de secunde. Nu este necesar a se  folosi măști de protecție suprapuse una peste alta.

Produsele MADE in CHINA sau pachetele primite din China nu sunt periculoase

Organizația Mondială a Sănătății a declarat că persoanele care primesc pachete din China nu se supun nici unui risc de a se contamina cu noul coronavirus, deoarece acesta nu trăieste mult timp pe suprafețe . Până în prezent nu există nici o dovadă că produsele/obiectele produse în China pot transmite noul coronavirus (Covid-19).

Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți sau v-ați întors din China sau zonele in carantina din Europa de cel puțin 14 zile

Perioada de incubație a noului coronavirus, este cuprins intre 1 și 14 zile. Daca v-ați întors dintr-o călătorie din China sau zonele in carantina din Europa de mai puțin de 14 zile sau ați intrat în contact cu persoane care s-au întors din China sau zonele in carantina din Europa de mai puțin 14 zile și aveți febră, tușiți, prezentați dificultate respiratorie, dureri musculare și stări de oboseală, sunați la 112 pentru a primi informații necesare. Purtați mască de protecție dacă intrați în contact cu alte persoane, folosiți servețele de unică folosință și spală bine mâinile.

Animalele de companie nu transmit coronavirus

În acest moment nu există dovezi că animalele de companie, câini și pisici pot fi infectate de virus. În orice caz, trebuie  să ne spălăm tot timpul mâinile cu apă și săpun după ce intrăm în contact cu animalele de companie.

Sursa: MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Protectia datelor cu caracter personal

NOTĂ DE INFORMARE

privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către

POLIȚIA LOCALĂ BRĂILA

 

            Poliția Locală Brăila - serviciu public de interes local cu personalitate juridică cu sediul în Brăila, str. Orientului nr. 23, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Site:www.politialocalabraila.ro înregistrată ca Operator de date cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), număr de notificare 6320, în calitate de operator, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare RGPD) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor sunt: DUNOSE ȘTEFAN DAN,        e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel: 0339/401343.

 

Scopurile și baza legală a prelucrărilor

Prelucrarea datelor cu caracter se realizează conform prevederilor legale în domeniu:

- Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecţia datelor);

- Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

 

Poliția Locală Brăila are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate. Instituția prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile RGPD, în calitate de operator, prin intermediul structurilor sale, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:

     a. Exercitarea atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor în următoarele domenii:

- ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;

- circulaţia pe drumurile publice;

- disciplina în construcţii şi afişajul stradal;

- protecţia mediului;

- activitatea comercială;

- evidenţa persoanelor;

- alte domenii stabilite prin lege în sarcina poliției locale.

 

      b. Desfășurarea confom O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ și procedurilor proprii a activităților de organizare a unor concursuri sau examene în cadrul instituției;

     c.  Pentru scopuri de administrație publică, după caz, conform specificului activității instituției;

     d.  Respectarea cerințelor legale de reglementare de natură fiscală ori de arhivare;

     e. Statistici interne;

 

Temeiul legal al prelucrării datelor Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului, conform articolului 6 alin. 1 litera c) și e) din RGPD.

Poliția Locală Brăila colectează date cu caracter personal, cu sau fără consimţământul persoanei vizate, în scopul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, în condiţiile legii. Atunci când prelucrarea se bazează pe consimţământul acordat de persoana vizată pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, persoana vizată are dreptul de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, instituția prin structurile sale nu poate să realizeze serviciile sau să vă ofere informațiile de care aveți nevoie, etc.

 

Poliția Locală Brăila prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal referitoare la:

-      nume, prenume,

-      numele și prenumele părinților,

-      codul numeric personal,

-      sexul,

-      data și locul naşterii,

-      cetăţenia,

-      semnătura,

-      date din permisul de conducere/certificatul de înmatriculare,

-      număr telefon/fax, date adresă e-mail

-      adresă domiciliu/reşedinţă,

-      profesie, loc de muncă, formare profesională (diplome, studii),

-      imagine, voce,

-      seria și numărul actului de identitate/paşaportului,

-      date despre autovehiculele înmatriculate,

-      date referitoare la persoanele care formulează reclamații telefonice,

-      imagini (foto, video) de pe camerele video ale instituției și camerele mobile/aparatele foto ale polițiștilor locali în îndeplinirea sarcinilor de serviciu,

-      dosare candidați pentru ocuparea funcțiilor publice.

 

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate în situații temeinic justificate numai următorilor destinatari: autorități judecătorești, autorități publice centrale, autorități publice locale și poliție.

 

Datele cu caracter personal vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus.

Poliția Locală Brăila promovează măsuri privind asigurarea confidențialității, integrității, disponibilității și monitorizării proceselor și serviciilor de procesare, precum și arhivarea în condițiile legale și/sau criptarea datelor stocate.

Ca o garanţie a realizării scopului declarat al Regulamentului, drepturile ce revin persoanei vizate sunt:

 • dreptul la informare (art. 13, 14, 34)
 • dreptul de acces al persoanei vizate (art. 15)
 • dreptul la rectificare (art. 16)
 • dreptul la ștergerea datelor - ”dreptul de a fi uitat” (art. 17)
 • dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18)
 • dreptul la notificare privind rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal sau restricţionarea prelucrării (art. 19)
 • dreptul la portabilitatea datelor (art. 20)
 • dreptul la opoziţie (art. 21)
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale automatizate, inclusiv crearea de profiluri (art. 22)
 • dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (art. 77)
 • dreptul de a se adresa justiţiei (art. 79)

Vă rugăm să ne contactați dacă aveți orice preocupări sau întrebări legate de informațiile de mai sus sau doriți să ne cereți să nu vă procesăm datele personale pentru anumite scopuri sau pentru ștergerea datelor dvs.

Unde aveți cereri specifice legate la modul în care gestionăm datele dvs., vom încerca să rezolvăm aceste probleme, dar vă rugăm să rețineți că ar putea exista circumstanțe în care nu putem respecta anumite solicitări.

 

În măsura în care apreciați că drepturile dumneavoastră au fost încălcate, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în Bdul      G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, România, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

TĂNASE GEORGICĂ

 

In atentia dvs!


Poliția Locală Brăila NU utilizează conturi create pe paginile de socializare (Facebook, Twitter, MySpace, Linkedin, etc)
Informațiile, dialogurile, imaginile postate pe astfel de site-uri nu reprezintă instituția, fiind în întregime responsabilitatea deținătorilor conturilor.
Faptul de a pretinde a fi o altă persoană, crearea de conturi multiple sau care în mod fals se pretind a reprezenta o instituție subminează comunitatea și încalcă termenii și condițiile de folosire a acestor site-uri.
In cazul unor astfel de încălcări ne vom adresa instituțiilor abilitate.

PROTECTIA DATELOR

cu caracter personal

 

 

 

 

DETALII PRIVIND PROTECTIA DATELOR

ORDONANATA 137/2000

privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
forma adusa la zi aici:

http://www.cncd.org.ro/new/files/file/ORDONANTA_137.pdf

Program audiente

 

Director executiv

Tănase Georgică

luni, miercuri 10:30 - 15: 30

 

Director executiv adjunct

 

TELEFON URGENTE

 1 1 2

I N F O R M A R E

Joomla templates by Joomlashine

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries